Start

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Många kemiska ämnen har välkända negativa effekter på både vår hälsa och naturen. Det saknas dock fortfarande mycket kunskap om hur olika kemikalier och hur kombinationer av olika kemikalier påverkar miljön och människors hälsa. Ju fler kemiska produkter som används desto svårare är det att begränsa risker och oönskade effekter på människors och djurs hälsa och andra effketer i naturen. Olika kemikalier har även återfunnits på platser som är geografiks mycket långt bort (så som på Antarktis) från närmsta anvädningsområde. Det visar att spridningen är svår att begränsa. För att minska oönskade alvarliga effekter och risker med att människor och natur exponeras för en mängd olika miljö- och hälsofarliga ämnen måste användningen av sådana ämnen minska.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10935:3
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska