Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat förskolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor