Start

Förpackningar inom vård och omsorg

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar för vård och omsorg. Vård och omsorg är ett inköpsområde med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar inom vård och omsorg
Ladda nerBeskrivning
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorgBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar inom vård och omsorg
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåTeknisk specifikationFörpackningar inom vård och omsorg
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar inom vård och omsorg