Start

Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorg

Nivå: Basnivå

Mer cirkulära flöden av förpackningar ska möjliggöra materialåtervinning samt säkerställa att det inte uppstår ökat spill eller ökat skadat gods

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11466
Grupp:
Förpackningar inom vård och omsorg