Start

Engångshandskar inom vård och omsorg

Engångshandskar är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym i hälsosektorn. Handskar används inom många olika tillfällen inom vården, såsom vid undersökningar, operation och som smittskydd för vårdpersonal. Engångshandskar används även som skyddsutrustning mot kemiska ämnen vid arbete med desinfektionsmedel, cytostatika och mediciner som kan ha toxiska effekter och ska då testas för att de inte släpper igenom olika kemikalier som används inom vård och omsorg.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Engångshandskar inom vård och omsorg
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Standarder vid tillverkning och kontroll av engångshandskeBasnivåTeknisk specifikation
Håltäthet (AQL) för engångshandskeAvancerad nivåTeknisk specifikation
Puderfri engångshandskeBasnivåTeknisk specifikation
Hudvårdande ämnen i engångshandskeBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av ftalater (vinylhandske)BasnivåTeknisk specifikation
Acceleratorfri engångshandske (nitril)BasnivåTeknisk specifikation
Avdelnings- och produktförpackning till engångshandskeBasnivåTeknisk specifikation
Laboratoriehandske med personskydd för kemikalierBasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen i engångshandskeBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Engångshandskens klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Engångshandske tillverkad i klorfri plastBasnivåTeknisk specifikation