Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen i engångshandske

Nivå: Basnivå

Användning av engångshandskar kan leda till hudirritation och/eller sensibilisering mot ämnen med kontaktallergenframkallande egenskaper. Det är därför viktigt att känna till kemikalier som används vid tillverkningen av offererad produkt och att informera om ingående ämnen.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11081
Grupp:
Engångshandskar inom vård och omsorg