Start

Medicintekniska förbrukningsartiklar

Förbrukningsmaterial inom sjukvården omfattar ett stort antal artiklar som köps in till vård-och omsorg. Miljö och hälsa påverkas framförallt genom tillsatser av farliga kemikalier, förbrukning av ändliga resurser och uppkomst av avfall. Förbrukningsartiklarna är till övervägande del engångsartiklar vilket resulterar i stora mängder avfall. Omfattande materialflöden medför en betydande påverkan på miljön genom att stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning, och via utsläpp av miljöfarliga ämnen vid tillverkning, transporter, användning och omhändertagande av avfall.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Medicintekniska förbrukningsartiklar
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravEngångshandskar inom vård och omsorg
Standarder vid tillverkning och kontroll av engångshandskeBasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Håltäthet (AQL) för engångshandskeAvancerad nivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Puderfri engångshandskeBasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Hudvårdande ämnen i engångshandskeBasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Begränsning av ftalater (vinylhandske)BasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Acceleratorfri engångshandske (nitril)BasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Avdelnings- och produktförpackning till engångshandskeBasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Laboratoriehandske med personskydd för kemikalierBasnivåTeknisk specifikationEngångshandskar inom vård och omsorg
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångshandskar inom vård och omsorg
Sensibiliserande (allergiframkallande) ämnen i engångshandskeBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångshandskar inom vård och omsorg
Engångshandskens klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterierEngångshandskar inom vård och omsorg
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEngångshandskar inom vård och omsorg
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEngångshandskar inom vård och omsorg
Rutiner för kvalitetsledning, kontroll och hantering av information för farliga ämnenBasnivåKvalificeringskravGenerella kriterier
Metallinnehåll i plastBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier för förbrukningsartiklar
Bisfenol A i plast, basnivåBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Bisfenoler i plast, avancerad nivåAvancerad nivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Förbrukningsartiklar fria från latexBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Förbrukningsartiklar fria från ftalaterBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Förbrukningsartiklar tillverkade i klorfri plastBasnivåTeknisk specifikationGenerella kriterier
Endotrakealtuber fria från ftalaterBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Förbrukningsartiklar tillverkade i halogenfri plastAvancerad nivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Förbrukningsartikelns klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterierGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGenerella kriterier för förbrukningsartiklar