Start

Avdelnings- och produktförpackning till engångshandske

Nivå: Basnivå

Kravet ställs för att avdelnings-och produktförpackningar ska vara utformade i material för att engångshandsken ska hålla rätt renhetsgrad (grad av sterilitet för sterila handskar), undvika kontaminering och för att minska handskens miljöpåverkan från förpackningsmaterialet och emballage. Det är viktigt att avdelnings-och produktförpackningar är märkta med relevant information och symboler för att säkerställa rätt skydd och användning av handsken enligt riktlinjer i angivna standarder. Det är också viktigt att avdelningsförpackningen finns i olika storlekar för att minimera risk för svinn, vilket också gäller gäller om avdelningsförpackningarna är överpackade.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11218:0
Grupp:
Engångshandskar inom vård och omsorg