Start

Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)

Nivå: Basnivå

Produkter som är behandlade med biocider (antimikrobiell funktion) innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö, samt kan påskynda utvecklingen av resistensbildning hos bakterier. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11219
Grupp:
Engångshandskar inom vård och omsorg