Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Nivå: Basnivå

Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av särskilt farliga ämnen i produkterna, dvs de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11084:1
Grupp:
Engångshandskar inom vård och omsorg