Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorg

Krav ID
11466
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska senast [vid kontraktsstart eller annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] kunna tillämpa lösningar som bidrar till mer cirkulära förpackningsflöden som främjar materialåtervinning och mindre avfall från jungfruliga material för produkter som ingår i kontraktet. Åtgärderna får inte medföra ökat produktionsspill eller ökade transportskador.

De redovisade åtgärderna kan omfatta ett eller flera förpackningsmaterial på en eller flera förpackningsnivåer som används för att förpacka produkten, det vill säga primär, sekundär och tertiär förpackning.

Leverantören ska på begäran av den upphandlande organisationen kunna redogöra för hur kravet uppfylls under kontraktstiden.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts