Start

Vegetabiliska fetter

Generellt sett har vegetabiliska fetter lägre miljöpåverkan än animaliska fetter. Men efterfrågan på särskilt palmolja har lett till ökad avskogning, minskad biologisk mångfald och hot mot lokalbefolkningar. Upphandlande myndigheter kan ställa krav på mer hållbar produktion och EU-ekologiska varor i sina upphandlingar.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Vegetabiliska fetter
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMargarin och oljor
Mer hållbart producerad palmolja i livsmedelBasnivåTeknisk specifikationMargarin och oljor
Mer hållbart producerad och segregerad palmolja i livsmedelAvancerad nivåTeknisk specifikationMargarin och oljor