Start

Information om upphandlingen och administrativa villkor

I den inledande informationen i upphandlingsdokumentet får leverantörer en överblick över upphandlingen. Informera kortfattat och kärnfullt. Skriv gärna informationen redan i annonsen så kan leverantörer snabbt avgöra om det är en intressant affär för dem eller inte.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Information om upphandlingen

Information om upphandlingen kallas ibland även Allmän orientering eller Anbudsinbjudan.

Följande kan ingå:

Administrativa villkor

Informera leverantörerna om vilka formella krav som gäller för att de ska kunna lämna anbud.

De administrativa villkoren kan till exempel vara att

 • ge upplysning om hur länge leverantören är bunden av sitt anbud
 • ange vilka uppgifter leverantören ska uppge och på vilket sätt.

Om det är flera organisationer som omfattas av upphandlingen så kan det skilja sig mellan respektive organisation vad som gäller. Det kan till exempel vara start av kontraktet eller om de olika organisationerna är med i hela eller delar av upphandlingen.

Mycket information om upphandlingen anger du i annonsen. Du avgör själv om du vill upprepa eller förtydliga informationen. Följande uppgifter kan ingå:

Källhänvisningar

 • 10 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena)
 • 10 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena)
 • 9 kap. 1618 §§ LOU  anbud med alternativa utföranden (över tröskelvärdena)
 • 9 kap. 1719 §§ LUF  anbud med alternativa utföranden (över tröskelvärdena)
 • 4 kap. 5 § LOU  rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud (över tröskelvärdena)
 • 4 kap. 5 § LUF – rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud, (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. LOU  regler om upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
 • 19 kap. LUF  regler om upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster