Startsida

Information om upphandlingen och administrativa villkor

I den inledande informationen i upphandlingsdokumentet får leverantörer en överblick över upphandlingen. Informera kortfattat och kärnfullt. Skriv gärna informationen redan i annonsen så kan leverantörer snabbt avgöra om det är en intressant affär för dem eller inte.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Information om upphandlingen

Information om upphandlingen kallas ibland även Allmän orientering eller Anbudsinbjudan.

Följande kan ingå:

Administrativa villkor

Informera leverantörerna om vilka formella krav som gäller för att de ska kunna lämna anbud.

De administrativa villkoren kan till exempel vara att

 • ge upplysning om hur länge leverantören är bunden av sitt anbud
 • ange vilka uppgifter leverantören ska uppge och på vilket sätt.

Om det är flera organisationer som omfattas av upphandlingen så kan det skilja sig mellan respektive organisation vad som gäller. Det kan till exempel vara start av kontraktet eller om de olika myndigheterna är med i hela eller delar av upphandlingen.

Mycket information om upphandlingen anger du i annonsen. Du avgör själv om du vill upprepa eller förtydliga informationen. Följande uppgifter kan ingå:

Källhänvisningar

 • 10 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena)
 • 10 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11-13 §§ LOU - innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 11-13 §§ LUF - innehåll i en annons (under tröskelvärdena)
 • 9 kap. 16-18 §§ LOU - anbud med alternativa utföranden (över tröskelvärdena)
 • 9 kap. 17-19 §§ LUF - anbud med alternativa utföranden (över tröskelvärdena)
 • 4 kap. 5 § LOU - rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud (över tröskelvärdena)
 • 4 kap. 5 § LUF - rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud, (över tröskelvärdena)
 • 19 kap. 2 § LOU - rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 2 § LUF rätten att få delta i en upphandling, gemensamma anbud (under tröskelvärdena)