Start

Offentlighet och sekretess vid upphandling

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, med vissa undantag. Men det finns också begränsningar och regler kring sekretess som du som tillhör en upphandlande organisation och du som är leverantör till offentlig sektor bör känna till.

Offentlighetsprincipen gäller i offentliga upphandlingar. Det innebär att allmänheten som grundregel har rätt att ta del av exempelvis

  • upphandlingsdokument
  • anbud från olika leverantörer
  • avtal mellan upphandlande organisationer och deras leverantörer.

Det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut vid begäran. 

Det finns dock begränsningar i offentlighetsprincipen. Först måste det vara fråga om en handling. Sen måste handlingen i fråga anses vara allmän. Dessutom är det så att även om en handling är allmän och därmed offentlig innebär det inte att alla uppgifter i handlingen får lämnas ut. Tvärtom begränsas rätten att ta del av uppgifter i allmänna handlingar av bestämmelser om sekretess. 

Det finns dessutom upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen överhuvudtaget. De är därför inte heller skyldiga att lämna ut handlingar i samma omfattning som andra upphandlande organisationer.

Eftersom reglerna kring offentlighet och sekretess kan vara snåriga, har vi tagit fram stöd för både upphandlande organisationer och leverantörer. Stöden är inte uttömmande utan ska ses som en grundläggande introduktion till ämnet. I stöden har vi samlat de vanligaste frågorna och det viktigaste att känna till när det kommer till offentlighet och sekretess i offentliga upphandlingar.