Start

Utomhusbelysning

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör den näst största posten av kommunernas drift- och underhållskostnader. Energianvändningen står för den största kostnaden. Många anläggningar är gamla och det finns en potential för stora miljöförbättringar vid utbyte och renovering av dessa. År 2015 började nya lagkrav att gälla som förbjuder försäljningen av kvicksilverlampor. Detta kommer att tvinga fram många nyinvesteringar för väg-, park- och annan utomhusbelysning. Idag använder gatubelysningen i Sverige totalt ca 1,5 TWh per år, enligt Belysningsbranschen.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Utomhusbelysning
Ladda nerBeskrivning
Projektörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsprojektering
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Entreprenörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Energimedveten belysningsprojekteringBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Drift och underhåll av belysningsinstallationerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering