Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Utomhusbelysning

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör den näst största posten av kommunernas drift- och underhållskostnader. Energianvändningen står för den största kostnaden. Många anläggningar är gamla och det finns en potential för stora miljöförbättringar vid utbyte och renovering av dessa. År 2015 började nya lagkrav att gälla som förbjuder försäljningen av kvicksilverlampor. Detta kommer att tvinga fram många nyinvesteringar för väg-, park- och annan utomhusbelysning. Idag använder gatubelysningen i Sverige totalt ca 1,5 TWh per år, enligt Belysningsbranschen.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Entreprenörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Drift och underhåll av belysningsinstallationerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Entreprenörens avfallsrutinerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Kemiska produkterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
ArbetsmaskinerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
ArbetsmaskinerAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Miljöklass på drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Euroklass lätta fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Euroklass lätta fordonAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Euroklass lätta fordonSpjutspetsnivåTilldelningskriterierBelysningsentreprenad
Koldioxidkrav på personbilarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Koldioxidkrav på personbilarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Ljuskällors energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Ljuskällors energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Ljuskällors kvicksilverinnehållBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Ljuskällors kvicksilverinnehållAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Driftdonets energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Driftdonets energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armaturens kapslingsklassBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armaturens kapslingsklassAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armatur, drift och underhållBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armaturens ljusfördelningBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armaturen förberedd för ljusregleringAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Armaturen förberedd för ljusregleringSpjutspetsnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Styrsystem för ljusregleringBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Styrsystem för ljusregleringSpjutspetsnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Styrsystem för ljusregleringAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter - Ljuskällor och armaturer
Projektörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsprojektering
Energimedveten belysningsprojekteringBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Anläggningens energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Anläggningens energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering