Start

Systematiskt miljöarbete

Nivå: Basnivå

Ett systematiskt miljöarbete är viktigt för att säkra att miljöhänsyn beaktas på ett strukturerat och välorganiserat sätt vid utförandet av entreprenaden.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10717:1
Grupp:
Belysningsentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska