Start

Belysningsprojektering

Kriterierna för belysningsprojektering kan användas vid upphandling av de tjänster som anlitas i och med projektering av nya belysningsanläggningar, eller vid renovering eller ombyggnation av befintliga anläggningar. Med hjälp av kriterierna kan du exempelvis ställa krav på leverantörens belysningskompetens och att de jobbar utifrån en energimedveten projekteringsprocess. Beräkning av livscykelkostnaderna (LCC) kan med fördel ingå i upphandlingen för att jämföra olika alternativa lösningar.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Belysningsprojektering
Ladda nerBeskrivning
Projektörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskrav
Energimedveten belysningsprojekteringBasnivåTeknisk specifikation
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor