Start

Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)

Nivå: Basnivå

Livscykelkostnadskalkyler ger en totalbild över de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10677:1
Grupp:
Belysningsprojektering