Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)

Krav ID
10677:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Anbudsgivaren ska presentera livscykelkostnaden för planerad anläggning genom att använda bilagd LCC-kalkyl för belysningsanläggningar. Den projekterade anläggningen ska även jämföras mot befintlig anläggning (om sådan finns) samt ytterligare minst en lösning. En analys avseende valet ska redovisas. Drifts- och underhållsplanen ska beaktas i beräkningen.

AMA-rubriker:
Vid totalentreprenad: AMA AF 12, AFD.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan)

Vid konsultupphandling: AMA AF Konsult 10, AUC.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan)

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts