Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Persontransporter

Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Energieffektiva fordonBasnivåTilldelningskriterierBuss
Energi-/koldioxidkrav bussarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Energi-/koldioxidkrav bussarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Euroklass tunga fordonAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Förnybara drivmedel vid anskaffningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Förnybara drivmedel vid anskaffningAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedelBasnivåTilldelningskriterierBuss
Miljöklass på drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Miljöklass på drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Förnybara drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Drivmedel elbilarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
FordonsbullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Energimärkning fordonsdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
DäcktryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
VinterdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
HydrauloljorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
TvätthallBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
TvätthallSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav (max 6 passagerare)SpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav (max 8 passagerare/minibuss)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav (max 8 passagerare/minibuss)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav vid nyanskaffning 8 passagerareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Koldioxid/energikrav vid nyanskaffning 8 passagerareAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
EuroklassBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
EuroklassAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
ÅlderskravBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedelBasnivåTilldelningskriterierPersonbil
Miljöklass på drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Miljöklass på drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Förnybara drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Drivmedel elbilarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikationPersonbil
Energimärkning fordonsdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
DäcktryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
VinterdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
HydrauloljorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
TvätthallBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
TvätthallSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Arbetsrättsliga villkor för taxiförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Koldioxid/energikrav (specialfordon)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Koldioxid/energikrav (specialfordon)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Koldioxid/energikrav (specialfordon)SpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
EuroklassBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
EuroklassAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
ÅlderskravBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Miljöklass på drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Miljöklass på drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Energimärkning fordonsdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
DäcktryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
VinterdäckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikationSpecialfordon
HydrauloljorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
TvätthallBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
TvätthallSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon