Start

Persontransporter

Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Persontransporter
Ladda nerBeskrivning
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedelBasnivåTilldelningskriterierPersonbil
Drivmedel elbilarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
Arbetsrättsliga villkor för taxiförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbil
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedelBasnivåTilldelningskriterierBuss
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
Drivmedel elbilarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
FordonsbullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBuss
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
ÅlderskravBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSpecialfordon