Start

Specialfordon

Marknaden för specialfordon är begränsat och det finns få fordon som drivs med andra drivmedel än fossila drivmedel. Därför är det viktigt att ställa krav som leder till minskning av koldioxidutsläpp från dessa fordon. Utvecklingen går dock mot ökad användning av förnybara bränslen.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Specialfordon
Ladda nerBeskrivning
MiljöledningsarbeteBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
ÅlderskravBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkor