Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Godstransporter

Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del. Exempel på sådana varor är livsmedel och olika typer av bulkvaror.

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänsterBasnivåKvalificeringskravGodstransporter
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Incitament för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter