Start

Godstransporter

Används dessa krav tillsammans med kriterier för fordon. Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del. Exempel på sådana varor är livsmedel och olika typer av bulkvaror. 

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Godstransporter
Ladda nerBeskrivning
Alternativa drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänsterBasnivåKvalificeringskravGodstransporter
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Incitament för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter