Startsida

Godstransporter

Krav för godstransporter är tänkta att användas vid upphandling av transporter, eller upphandling av varor där godstransport är en naturlig del. Exempel på sådana varor är livsmedel och olika typer av bulkvaror.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Godstransporter
Expandera rad för mer information
Alternativa drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänsterBasnivåKvalificeringskravGodstransporter
Informationskrav för minskad klimatpåverkanBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter
Incitament för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorGodstransporter

Ladda ner valda kriterier