Start

Informationskrav för minskad klimatpåverkan

Nivå: Basnivå

Informationskravet är ett funktionskrav som ger leverantören en stor frihet att välja det sätt att minska klimatpåverkan som passar deras förhållanden bäst. Koldioxidutsläppen kan minskas till exempel genom att byta till mer klimatanpassat bränsle (bränsle med högre innehåll av förnybara råvaror), investera i energieffektivare fordon, gynna sparsam körning, systematisera kontroll av däck tryck eller arbeta med förbättrad ruttplanering och optimera fordon efter last till exempel genom att använda cykeltransporter när det är lämpligt.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10918:2
Grupp:
Godstransporter
Engelska:
Finns inte på engelska