Start

Miljöledningssystem hos leverantör av transporttjänster

Nivå: Basnivå

Miljöledningsrutiner är väsentliga för att tjänsten på ett strukturerat och välorganiserat sätt kan utföras så att miljöhänsyn är tillgodosett under hela uppdraget. Kravet kan också omformuleras till ett särskilt kontraktsvillkor som börjar gälla exempelvis ett halvår efter kontraktsstart för att underlätta och ge incitament för leverantörer som inte har ett certifierat system.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
10710:2
Grupp:
Godstransporter
Engelska:
Finns inte på engelska