Start

Lärande exempel inom bygg och anläggning

elgrävare puffbild
 • Bygg, anläggning och fastighet

Stockholms stad har högt uppsatta mål både gällande byggandet av nya bostäder och fossilfrihet. Under 2022 använde man konkurrenspräglad dialog vid upphandling av en fossilfri byggarbetsplats vid Hallvägen i Slakthusområdet. Dialogen bidrog till att resultatet blev bättre än förväntat.

Nationalmuseum inomhus
 • Bygg, anläggning och fastighet

För att vara en plats för alla, var universell utformning utgångspunkten när en omfattande renovering av Nationalmuseum genomfördes. Statens fastighetsverk (SFV) lyckades i nära samarbete med Nationalmuseum göra en komplex byggnad med ett kulturarv till ett modernt museum. Inspireras av hur de lyckades främja god kvalitet genom hela renoveringsprocessen, där väl genomförda upphandlingar var en viktig del.

Kvinnlig byggchef
 • Bygg, anläggning och fastighet

Projektet Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan fackförbundet Byggcheferna och Byggnads. En kunskapsportal med konkreta tips och hjälpmedel har skapats för alla som vill bidra till en schysst och jämställd byggbransch. Bland annat har verktyget Machoindex tagits fram.

Byggarbetare sätter upp en träställning
 • Bygg, anläggning och fastighet

Skanska har tillsammans med en norsk utvecklare tagit fram ett verktyg – KULA, som utgör en viktig pusselbit för att stoppa oseriösa och kriminella aktörer att verka på marknaden. Syftet har varit att synliggöra hela leverantörskedjan på arbetsplatsen samt förenkla kontroll av lagkrav, beställarkrav och företagsspecifika krav.

Bild på förskola Knivsta
 • Bygg, anläggning och fastighet

Knivsta kommun har lyckats bygga energieffektiva hus till lägre byggkostnader och med bättre relation till sina leverantörer. Nyckeln har varit en modell för samverkan i byggentreprenader som tagits fram av kommunens fastighetsbolag.

Byggprojektledare och arkitekt i samtal.
 • Bygg, anläggning och fastighet

I Knivsta kommun har kommunens fastighetsbolag med framgång upphandlat byggentreprenader efter en egen samverkansmodell. Här kan du läsa mer om hur modellen är uppbyggd.

Byggarbetsplats med byggkran
 • Bygg, anläggning och fastighet

Det sägs ofta att nybyggnation är både dyrt och svårt, men det behöver inte vara så. Sveriges Allmännytta erbjuder sina medlemmar ett ramavtal som gör det möjligt att bygga standardiserade byggnader till låga priser. De har även förenklat upphandlingsprocessen för de kommunala bostadsbolagen.

Plogbil på väg med snö
 • Bygg, anläggning och fastighet

För att minska klimatpåverkan och främja innovation använde Trafikverket en avtalsmodell där de kombinerade lägsta pris med bonus i en upphandling om drift och underhåll av vägar. Bonusen används som incitament för att uppmuntra leverantörer att minska klimatpåverkan och främja innovation. Det har gett goda resultat.

Ett fönster skrapas rent från gammal färg.
 • Bygg, anläggning och fastighet

Under det senaste året har Familjebostäder i Göteborg utvecklat arbetet med återbruk. Vid rivningen av en panncentral kunde material som plåtfasad, spiraltrappor och fönster återbrukas. Ungefär 15 ton koldioxid kommer att sparas i samband med att material och produkter återanvänds.

En snickare renoverar vid ett fönster i en lägenhet.
 • Bygg, anläggning och fastighet

Att bostadsbranschen vågar ställa krav på återbruk är ett viktigt led i omställningen till ett mer cirkulärt arbetssätt. Familjebostäder i Göteborg har kommit en bra bit på vägen och bolaget har sedan början av 2020 jobbat med återbruk, bland annat vid renovering av en fastighet på Kustgatan.

Bild på plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden med solceller på taket. Fotograf: Bengt Alm
 • Bygg, anläggning och fastighet

Under 2019 stod de två plusenergihus som Stockholmshem byggt i Norra Djurgårdsstaden klara. Med hjälp av solceller genererar byggnaderna mer el än vad som används, räknat över ett år. Upphandlingen genomfördes med förfarandet konkurrenspräglad dialog.

Träd reflekteras i fönstret på ett passivhus.
 • Innovation
 • Bygg, anläggning och fastighet

På den lilla orten Jøa i Namsos (tidigare Fosnes) kommun i västra Norge uppförde kommunen 2016 ett aktivitets- och idrottshus i syfte att samla flera verksamheter i ett och samma komplex. Under byggprocessen av Fyret ville man pröva nya innovativa lösningar för att spara energi.

händer som håller i en bild av ett hus med skala för energideklaration hus
 • Bygg, anläggning och fastighet

Skånska kommuner slösar 420 miljoner kronor om året på onödiga energikostnader. Om pengarna lades på energibesparing skulle det finnas över sju miljarder kronor till renovering. Kommunerna skulle dessutom kunna spara ytterligare fem miljarder sett till livslängden för energi i energibesparande åtgärder.

Ett cirkulärt mönster i orange
 • Bygg, anläggning och fastighet

Uppsala kommun antog 2017 en arkitekturpolicy i syfte att höja kvaliteten i det som byggs, öka variationen i stadsbilden och underlätta för det ökade byggandet. Policyn har hittills legat till grund för flera upphandlingar, vilket även börjat märkas i resultaten.

Wingårdhs illustration av Liljevalchs
 • Bygg, anläggning och fastighet

Stockholm stad att valde att upphandla en utförandeentreprenad för tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall. Genom en arkitekttävling kunde det bidrag utses som ansågs leva upp till de högt satta kraven på gestaltning och arkitektonisk skärpa.

En kvinnlig och en manlig byggnadsarbetare på en byggarbetsplats
 • Cirkulär ekonomi

En tredjedel, eller cirka tio miljoner ton, av det avfall som uppstår i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn. Den sektorn står samtidigt för cirka 20 procent av de svenska klimatpåverkande utsläppen. Offentlig sektor är en stor köpare och kan genom sina upphandlingar bidra till ett mer cirkulärt tänk kring byggmaterial.

En grön modern byggnad omgiven av lekande barn och björkträd.
 • Trendens

I Göteborgs stad pågår just nu ett byggprojekt som utmanar alla tidigare sätt att bygga. Allt började 2017 då förvaltningen fick ett uppdrag och en utmaning – en fossilfri förskola som ska stå färdig till stadens jubileum 2021.