Start
En grön modern byggnad omgiven av lekande barn och björkträd.

Hoppet – ett modigt och helt fossilfritt innovationsprojekt

Publicerad 07 januari 2020
  • Trendens

I Göteborgs stad pågår just nu ett byggprojekt som utmanar alla tidigare sätt att bygga. Allt började 2017 då förvaltningen fick ett uppdrag och en utmaning – en fossilfri förskola som ska stå färdig till stadens jubileum 2021.

Den här artikeln ingick i Trendens 2019.

Startskottet för att nå lång­siktiga miljömål

Göteborgs stads långsiktiga mål är att minska sina konsumtions­baserade utsläpp av  växthus­gaser med 75 procent fram till 2050. Tanken är att lärdomarna från förskolan Hoppet kan omsättas och översättas i framtida projekt. De prövar sig därför fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar under hela bygg­processen.

– Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel. Men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhälls­byggande, säger byggprojekt­ledare Anders Hall på lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

"Upphandlingen har haft stort fokus på projektets miljömål."

Fossilfritt ur flera aspekter

Ett av målen med projektet är att alla material ska vara fossilfria. Men inte nog med det, transporter, arbetsmaskiner och energi till bygget ska också vara fossilfria. Ytterst ställer projektet även krav på att utvinning av råvaror och tillverkning ska ske fossilfritt. Det har inneburit att de behövt upphandla på ett nytt sätt jämfört mot tidigare förskoleprojekt.

– Upphandlingen har haft stort fokus på projektets miljömål. Det har varit en spännande resa eftersom vi redan från förstudien visste att det saknades köpbara system och komponenter som motsvarar de högt ställda miljökraven, berättar Anders Hall.

Ska inspirera till förändring

Att upphandla ett fossilfritt byggprojekt har också varit ett sätt för Göteborgs stad att påverka byggbranschen.

– Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom byggområdet är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring, säger Anders Hall.

Läs mer

5 tips från Anders om hållbart byggande:

  • Starta med små steg i varje ny upphandling och utgå ifrån era över­gripande mål, som i detta fall, i stadens nya upphandlings­­direktiv står att  klimat­påverkan ska mätas i nya entreprenader.
  • För en mindre förvaltning kan det vara mer användbart att fokusera på någon del, exempelvis stommen i byggnaden, som kan stå för hela 70 procent av en byggnads miljö­påverkan. Transporter är ett annat område som lämpar sig att fokusera på.
  • Planera hela upphandlings­processen och se vad som är rimligt att lägga tid på. I slutändan kan det bli så att upphandlings­tid tas från  genomförande­tiden om slutdatumet är fast.
  •  I ett samverkans­projekt behöver beställaren fatta beslut löpande och ge kontinuerliga besked till leverantören samt ta ett ansvar för slutresultatet. Det är den stora skillnaden mot en traditionell upphandling som har fördefinierad process och resultat. 
  • Fundera på vad tillfälliga lokaler kostar mot att bygga nytt. Mest effektivt är ändå att långsiktig förvalta befintliga byggnader.