Start
Kvinnlig byggchef i en byggnad som snart är färdig

Svevia mäter graden av machokultur för att vara en attraktiv leverantör, kund och arbetsgivare

Publicerad 18 maj 2022
  • Bygg, anläggning och fastighet

Att ha en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö är affärskritiskt för det statliga byggbolaget Svevia. Det är avgörande för att bolagets ska ha goda och långsiktiga relationer till kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter. För att kunna mäta nivån av machokultur, ringa in och åtgärda problemområden inom bolaget har Svevia börjat använda Byggchefernas mätverktyg machoindex.

Det statliga bolaget Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget. Precis som många företag i bygg- och anläggningssektorn brottas bolaget med bland annat dåliga attityder och diskriminering mot bland annat kvinnor, personer med annan etnicitet eller sexuell läggning. Genom att använda machoindex och mäta nivån av machokultur både på kontor och byggarbetsplatser får bolaget en möjlighet att

  • identifiera problemområden på såväl kontor som byggarbetsplatser
  • jobba med att bryta eventuella negativa attityder och värderingar 
  • mäta resultatet eller förflyttningen. 

Svevia vill erbjuda en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, trivs och kan utvecklas. Det handlar om säkerhet, lönsamhet och att vara en attraktiv arbetsgivare. Svevia vill sätta extra fokus på kultur- och jargongfrågor för att kunna utveckla sina arbetsplatser samt bidra till en positiv förändring av branschen som helhet.

– Vi har sedan lång tid tillbaka jobbat med normer och att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som inkluderar alla och som motverkar en machokultur, säger vd Anders Gustafsson.

Bolaget gjorde en första mätning i maj 2021. För att göra det effektivt och öka svarsfrekvensen integrerades machoindex som en del i medarbetarundersökningen som går ut till bolagets 2000 medarbetare. Resultatet blev lyckat och svarsfrekvensen var 92 procent. Machoindex består av 11 frågor om hur medarbetaren uppfattar attityder och värderingar på just sin arbetsplats. Exempel på frågor är: 

  • Hur ofta hör du att någon på jobbet skämtar om etniskt ursprung? 
  • Om en kollega plötsligt måste hämta barn på förskolan och sticker från jobbet mitt i en arbetsuppgift – känns det som om vissa tycker att det är fel? 

Svevia bröt sedan ner resultaten på arbetsplatsnivå, som visade på specifika problem och utmaningar för respektive arbetsplats. 

Ta machotempen på din arbetsmiljö! Svara på elva enkla frågor om hur du har det på jobbet. Skapa ett machoindex med machometer

- Genom att först medvetandegöra beteenden, ringa in problemområden, vidta åtgärder och därefter mäta förflyttningar kan vi skapa en verklig förändring i vardagen, fortsätter Anders Gustafsson.

Svevias kunder ställer allt högre krav på både klimatmässig och social hållbarhet, framför allt bolagets kunder inom offentlig sektor. Genom ett ökat fokus inte bara på miljömässig utan även på social hållbarhet vill bolaget säkra en fortsatt lönsam tillväxt för bolaget.

- Att Svevia har arbetsplatser som är inkluderande och fria från diskriminering är affärskritiskt för oss både som leverantör, kund och arbetsgivare. Svevia vill vara ett företag i framkant. Ingen vill jobba på eller göra affärer med ett företag med gamla värderingar. Vi använder machoindex som ett strategiskt verktyg som visar exakt vad vi behöver skruva på, avslutar Anders Gustafsson. 

Stoppa machokulturen genom att ställa krav i upphandling på en schysst och jämställd byggbransch 

Machoindex (Byggchefernas webbplats)