Start
Bild på plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden med solceller på taket. Fotograf: Bengt Alm
Stockholms första flerfamiljshus byggda som plusenergi hus stod klara i juni 2019 i Norra Djurgårdsstaden. Fotograf: Bengt Alm.

Stockholmshem upphandlade flerfamiljshus med plusenergi

Publicerad 26 maj 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

Under 2019 stod de två plusenergihus som Stockholmshem byggt i Norra Djurgårdsstaden klara. Med hjälp av solceller genererar byggnaderna mer el än vad som används, räknat över ett år. Genom en konkurrenspräglad dialog kunde ett samarbete etableras med Skanska, en leverantör som ville och kunde uppfylla de ambitiösa hållbarhetskrav som satts upp.

2014 vann Stockholmshem en markanvisningstävling och fick därmed möjligheten att skapa två nya bostäder i ett av Stockholms största och mer komplexa stadsutvecklingsområden. Satsningen utgör ett av flera innovationsprojekt som staden gjort i området med uttalad hållbarhetsprofil.

– Vi har nyttjat och sovrat branschen på tekniklösningar och sedan kombinerat dem, säger Torbjörn Kumlin, projektchef på Stockholmshem.

Konkurrenspräglad dialog som upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomfördes med förfarandet konkurrenspräglad dialog.

– Vi gjorde en intresseinbjudan som ledde till att ett fåtal intressenter svarade. Ett urval av dessa fick sedan lämna anbud och bjöds in till dialog. Sedan slöt vi avtal med Skanska på en utförandeentreprenad mot ett överenskommet pris på löpande räkning, säger Torbjörn Kumlin, projektchef på Stockholmshem.

För tio år sedan byggde Stockholmshem några passivhus. Därifrån drog man flera lärdomar som banade väg för andra liknande projekt, inklusive plusenergihusen.  

– Det var ett utvecklingsprojekt som var utmanande för den tiden. I det projektet valdes samverkansentreprenad. I ett utvecklingsprojekt tycker jag att det är bra att alla aktörer är med och samverkar med sin fråga och kunskap till ett gemensamt uppsatt mål. I det projektet gjorde man inte utvärderingen enbart med pris som grund utan med utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvalitetskriterierna utgjordes av intervjuer med nyckelpersoner, säger Torbjörn Kumlin.

"I ett utvecklingsprojekt tycker jag att det är bra att alla aktörer är med och samverkar med sin fråga och kunskap till ett gemensamt uppsatt mål."

Torbjörn Kumlinprojektchef Stockholmshem

Flera energieffektiva lösningar kombinerades

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden består av 43 lägenheter i två hus och använder sig av en kombination av tekniker som solceller, borrhålslagring av överskottsvärme, högeffektiv isolering och energiåtervinning av avloppsvatten. Byggnaden är även utformad med plats för eget vindkraftverk om det skulle behövas. För uppvärmningen står två bergvärmepumpar.  

– Bygger man energisnålt ska man egentligen inte ha några fönster alls men det behövs för att få klart dagsljus, så det är en balansgång mellan energikraven och dagsljusbehovet. Sedan har vi jobbat med ljusa golvbeläggningar i lägenheterna, så som golv av ask, för att få reflektion av ljuset. Vi har en bra fönstersättning i rummen intill balkongerna och glas ovanför dörrarna mellan sovrummen och även mellan hall och korridor för att få in ljuset, säger Torbjörn Kumlin.

Energiberäkningar visar att huset har en energianvändning på cirka 14,8 kWh/kvm Atemp och år. Solcellsproduktionen har beräknats till cirka 16 kWh/kvm Atemp och år. Huset ska alltså över ett helår ha en överproduktion av energi. Cirka 30 procent av solcellernas elproduktion kan användas direkt för fastighetens elbehov till belysning, värmepumpar och fläktar.

Planera för uppföljning

En utmaning i projektet har handlat om en komplicerad lösning för att vrida taknocken på ett sätt som optimerar förutsättningarna för solcellerna.

–  Sedan är branschen generellt sett dålig på att följa upp experiment och test. Det finns mycket entusiasm och engagemang för att göra saker men det är alltid svårt att följa upp. Det är en stor utmaning att ha med det i planeringen från början, att redan under projekteringen bestämma hur driften ska följas upp och funktionen optimeras. Och vad krävs för att göra det? Förmodligen en massa mätare och en utarbetad mätplan. Och vi har aldrig haft så många mätare som är kopplade till datorer som i det här projektet. Allt detta måste med i förprojekteringen och göras i god tid så att det sedan finns med redan i upphandlingen, säger Torbjörn Kumlin.

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden är nu 2021 två år gamla och Stockholmshem jobbar för fullt med intrimning och uppföljning.

Fakta om plusenergihusen

Låg värme för uppvärmning (netto)

LCA/screening av material – mängd inbyggd energi och klimatpåverkan (koldioxidutsläpp)

Cykelparkering 2,5 per lägenhet

Avlopp från avfallskvarn till egen tank

Laddningsmöjlighet för eldrivna tvåhjulingar

20 procent av bilplatserna ska ha möjlighet att ladda el

Snålspolande armaturer

Kompakt hus med enkelt utformat och energieffektiv klimatskärm

Kolonilotter för de boende

Sedumtak och regnträdgård

Tung stomme för lagring av värmeenergi