Start
Plogbil på väg med snö

Trafikverket möjliggör innovation för minskad klimatpåverkan

Publicerad 26 april 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

För att minska klimatpåverkan och främja innovation använde Trafikverket en avtalsmodell där de kombinerade lägsta pris med bonus i en upphandling om drift och underhåll av vägar. Bonusen används som incitament för att uppmuntra leverantörer att minska klimatpåverkan och främja innovation. Det har gett goda resultat.

Trafikverket skulle 2016 upphandla drift och underhåll av vägar i området kring Umeå kommun. Drift och underhåll innebär åtgärder för att trafikanter ska kunna komma fram, som till exempel plogning, sandning, saltning, röjning och slåtter.

– Arbetet pågår dygnet runt alla dagar och kräver många timmar och kilometer i fordon, särskilt vintertid. Varje vecka ska 1 740 kilometer väg i Umeå kommun köras igenom och inspekteras. Det gör att det finns stora möjligheter till klimatåtgärder, säger Michaela Mau, kvalificerad inköpare på Trafikverket.

Miljö och innovation i fokus

Umeå kommun har ett tydligt miljötänk och hade bland annat vid tillfället ansökt om att bli Europas klimathuvudstad. Trafikverket ville därför ta fram lösningar och incitament för att bidra till utvecklingen.  

– Vi ville minska koldioxidutsläppen och saltmängden genom att främja innovation och nya tekniska lösningar. För att åstadkomma det gjorde vi en upphandling med ett antal funktionskrav där tilldelningen baserade sig på lägsta pris. Sedan finns möjlighet till bonus under avtalstiden för minskad mängd salt och koldioxid, säger Anneli Lindberg, projektledare investering på Trafikverket.

Kontraktet gjordes som en totalentreprenad med funktionskrav och bonus. Entreprenören har vissa detaljkrav på sig, till exempel vilka tider snön ska vara plogad och vilken friktion det ska vara på vägen. Med bonusen ges incitament för entreprenören att nå Trafikverkets mål på det sätt de själva tycker är effektivt, vilket ger möjlighet till utveckling och innovation.

Första året på avtalet gjordes en nollmätning av koldioxid. Om leverantören minskade mängden de följande åren fick entreprenören en bonus. Ju större minskning, desto större bonus.

Bonus skapar möjlighet för innovation

En utmaning i norra Sverige är att det är svårt att få tag på miljövänliga drivmedel. Det finns få platser där man kan tanka HVO eller vätgas. Men med hjälp av bonusarna från Trafikverkets avtal kunde entreprenören ta fram en egen vätgasstation för de två inspektionsbilar som kör absolut mest. Numera finns även viss tillgång till HVO, vilket gör att de kan ha några fordon med HVO. Tillsammans har åtgärderna sparat 1,7 ton koldioxid på två år.

Saltning av vägar påverkar vegetation och vattendrag nära vägbanan negativt. Genom att använda en lösning där entreprenören kombinerade hetvatten med salt kunde man minska mängden salt till nästan hälften. Samtidigt kunde man öka hastigheten på saltfordonen och få bättre effekt. Minskad mängd salt på vägarna innebär också minskade indirekta klimatutsläpp, eftersom salt importeras till Sverige.

Inköparens tips – så upphandlar du för innovation

Anneli Lindberg och Michaela Maus råd för liknande upphandlingar är:

  • Utgå från det slutresultat ni vill ha på klimatåtgärderna, i stället för att kravställa exakt vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Samverka med leverantörerna och ha dialog. Drift och underhåll är ett löpande arbete som pågår dygnet runt. Trafikverket har därför ständig dialog med entreprenörerna under kontraktet för att lära sig och få respons.
  • Se över vad kraven innebär konkret. Det är lätt att ställa krav, men fundera på om det är rimliga kostnader och arbetsinsatser mot vad som åstadkoms för klimatet, trafikanterna och de som utför arbetet. För höga krav kan göra att entreprenören inte kan leverera. Kanske stimulerar man förändring bättre genom till exempel bonusar i kontraktet eller mervärden vid anbudsutvärderingen.