Start
Ett fönster skrapas rent från gammal färg.

Material från riven panncentral återanvänds vid bostadsrenovering

Publicerad 26 april 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

Under det senaste året har Familjebostäder i Göteborg utvecklat arbetet med återbruk. Vid rivningen av en panncentral kunde material som plåtfasad, spiraltrappor och fönster återbrukas. Avfallet har på detta sätt minskats avsevärt och ungefär 15 ton koldioxid kommer att sparas i samband med att material och produkter återanvänds.

I början av 2020 beslutades att återbruk skulle ingå i Familjebostäders verksamhetsplan. I det ingick att hitta en egen modell för att arbeta med återbruk och att testa den på olika projekt. Ett befintligt projekt som ansågs passa och som redan pågick var rivningen av en gammal panncentral i Högsbo.

Under mars 2020 kom Familjebostäder med i projektet och rivningen påbörjades i juni samma år.

–  Vi frågade oss hur vi skulle kunna jobba med återbruk och då kom projektet Panncentralen in i bilden. Upphandlingen var redan gjord och därför kontaktade vi projektledaren och frågade om vi i stället för att riva skulle kunna göra en varsam demontering, i syfte att se vad som kunde plockas ut. Samtidigt fanns en tanke om att kunna återanvända en del av materialet i ett lägenhetsprojekt på Kustgatan, säger Mikael Lunneblad, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, KMA, på Familjebostäder.

Snickare och rivare på ramavtal gjorde demonteringen

 På grund av den snäva tidsplanen togs ramavtalssnickare in för att göra den enkla delen av demonteringen. De tog ut allt i panncentralen som ansågs lätt att demontera, såsom innerdörrar, radiatorer, armatur, omklädningsrumsskåp och torkskåp.

– Allt detta gjordes jättesnabbt, på ett par dagar bara. När det sedan var dags att riva gjorde rivningsentreprenörerna de tunga sakerna, som entrépartier, fönsterpartier, spiraltrappor och sådant som krävde maskiner för att ta bort, säger Mikael Lunneblad.

Branschen fick ta ställning till återvunna produkter

Efter rivningen anordnades en workshop där personer från hela branschen bjöds in, från rivare till arkitekter. Under workshoppen presenterades alla de 130 produkter som identifierats som återbrukbara efter en materialinventering. Under sammankomsten ställdes frågan ”Vad tycker ni att vi ska göra med produkterna?”. Förslag togs emot och flera nya kontakter kunde knytas, bland annat med den ideella organisationen Egnahemsfabriken, som bland annat tog hand om plåtfasaden och entrépartier. Skåpen till omklädningsrummen såldes medan fönsterpartier och marksten sparades till kommande projekt.

Att ställa krav på återbruk gentemot leverantörerna har varit nytt för Familjebostäder.

–  Det gäller att börja i tid och ha en dialog med rivningsentreprenören och göra klart att det handlar om varsam demontering. Man behöver vara överens om vad som ska göras och hur det ska göras. En annan utmaning handlar om lagerhållning och logistik, där vi behövde ha ett utrymme att ställa sakerna. Det kan annars bli ett bekymmer, säger Mikael Lunneblad.

Återbrukskonsult skötte materialinventeringen

Materialinventeringen i projektet gjordes av en direktupphandlad återbrukskonsult, en roll som enligt Mikael Lunneblad var svår att hitta. Till slut valde man att samarbeta med en konsult som hittades via Centrum för cirkulärt byggande. 

–  Vi lyckades hitta en återbrukskonsult som har varit helt fantastisk under den här resan. Utan honom hade det inte funkat eftersom vi själva saknade kunskapen, säger Mikael Lunneblad.

Ur ett återbruksperspektiv kan panncentralen betraktas som ett relativt lättarbetat projekt eftersom det handlat om rivning. Att gå in och plocka ut det som anses värt att spara kan göras i alla rivningsprojekt.

–  Återbruk kan mer eller mindre användas i alla byggprojekt, men fokus bör flyttas från kostnad till hur mycket koldioxid, resursuttag av jungfruliga material och avfall som faktiskt kan sparas genom metoden. Det är åt det hållet man måste titta eftersom marknaden för återbrukade produkter, det vill säga tillgång och efterfrågan, ännu inte har kommit igång ordentligt, säger han.

Tips för återbruk vid bygg- och rivningsprojekt

  • Var ute i god tid och påbörja dialogen tidigt i projektet. Ju tidigare ni vet om att en viss andel ska återbrukas desto lättare blir det. Vissa saker behöver förmodligen utredas och säkerställas att de funkar. Om ett återbrukat undertak ska användas behöver någon först gå in och utreda det. Klaras ljudklassningen, klaras brandklassningen och hur ska det fästas in?
  • Det som är stort och tungt och som man har mycket av går ofta lätt att återbruka. Betongsten sparar väldigt mycket koldioxid och kan återbrukas. Det handlar om att plocka upp stenen, tvätta av den och att ställa på ett nytt ställe.  Hårda, enkla material som bara är materialet i sig är enkelt medan det som är del av en funktion är svårare.
  • Återbruk kan i större eller mindre grad användas i alla byggprojekt. Det är därför värt att ha inställningen att ”vi ska testa och se om det finns”.