Start
Elgrävare

Fossilfritt byggande genom konkurrenspräglad dialog

Publicerad 27 september 2023
  • Bygg, anläggning och fastighet

Stockholms stad har högt uppsatta mål både gällande byggandet av nya bostäder och fossilfrihet. Under 2022 använde man konkurrenspräglad dialog vid upphandling av en fossilfri byggarbetsplats vid Hallvägen i Slakthusområdet. Dialogen bidrog till att resultatet blev bättre än förväntat.

Under perioden 2010–2030 har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 nya bostäder. Staden ska säkerställa ett hållbart byggande och ett av målen har varit att pröva en upphandlingsmodell för fossilfria byggarbetsplatser, i något av stadens exploateringsområden. Valet föll på projektet Hallvägen i Slakthusområdet.  

Karl Jonasson Collberg, som arbetar på stadens exploateringskontor, var en av upphandlarna som genomförde upphandlingen tillsammans med dåvarande kollegan Johan von Rosen. I samråd med projektet och exploateringskontorets upphandlingsenhet valde man att använda konkurrenspräglad dialog som upphandlingsförfarande.

- Vi valde konkurrenspräglad dialog när vi insåg att det vi eftersökte var svårdefinierat. Det var klurigt att ställa krav och be om pris när vi inte visste exakt vad vi sökte. Med konkurrenspräglad dialog kunde vi ställa frågor till potentiella leverantörer och i slutändan också få mer än vad vi förväntat oss, säger Karl Jonasson Collberg.  

"Jag vill verkligen slå ett slag för det här sättet att upphandla"

Karl Jonasson CollbergEntreprenadupphandlare, Stockholms Stad

Vad betyder begreppen?

Emissionsfri och utsläppsfri innebär att eldrift tillämpas som drivmedel, istället för biobränslen såsom biogas eller biodiesel. Inom transporter eller arbetsmaskiner sker detta genom till exempel batteridrift eller bränsleceller. Arbetsmaskiner kan även vara kopplade till elnät

Fossilfri energi omfattar förnybar energi, kärnkraft och återvunnen värme. Fossilfria transporter kan ske med biobränslen såsom etanol, HVO100, biogas eller el.