Start
Byggjobbare på en byggarbetsplats
Foto: Bengt Alm

Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens i byggbranschen

Publicerad 11 maj 2022
 • Bygg, anläggning och fastighet

Byggbranschen i Sverige brottas med många allvarliga utmaningar som, människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft, diskriminering, arbetsmiljöbrott och andra missförhållanden. Föreningen Rättvist byggande arbetar operativt för sund konkurrens på lika och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Rättvist byggandes vision är att alla företag i branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på byggarbetsplatser. Föreningen vill attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter och ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även underentreprenörer. 

Arbetet startade 2017 och 2020 var modellen för Rättvist byggande implementerad i fem bolag; Familjebostäder, Micasa Fastigheter, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. 

2021 bildades föreningen Rättvist byggande i samarbete med branschorganisationen Byggherrarna. Föreningen har i dag 19 medlemmar och är en fristående organisation för byggherrar, både privata och offentliga, som är seriösa, långsiktiga och som vill bygga rättvist. Rättvist byggande samarbetar också med ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer: Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

– Vi tolererar inte fusk och brottslighet på våra byggen. Rådande regelverk är komplext och gör det svårt för seriösa byggbolag och byggherrar att göra rätt. I Rättvist byggande går vi från snack till verkstad. Vi arbetar proaktivt och strukturerat. Våra hyresgäster ska kunna lita på att våra hus är byggda av schyssta företag och på schyssta villkor, säger Morgan Jansson, verkställande chef Rättvist byggande.

Rättvist byggandes arbete omfattar tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. När missförhållanden upptäckts utfärdas viten, och lagbrott polisanmäls. Att dokumentera fusket fungerar, det har lett till viktiga milstolpar i form av fällande domar för företag som fuskat.

- Vi lägger cirka 90 % av vårt arbete i att granska hela kedjan av underentreprenörer och göra oannonserad arbetsplatskontroller. På så sätt fångas de fula fiskarna tidigt i nätet. Vi gör i stort sett huvudentreprenörens jobb genom att vi kartlägger alla underentreprenörer. Huvudentreprenören har ofta uppgifterna på plats i teorin, det vill säga på pappret, men vi har sett alldeles för lite av det i praktiken ute på byggarbetsplatsen, förklarar Morgan. 

Krav i upphandling 

En del av arbetet i Rättvist byggande är att ställa tuffa krav i upphandling. Bland annat ställs följande krav:

 • Att entreprenören ska anmäla underentreprenörer för godkännande av beställaren. 
 • Krav på ID06 (ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare) för hela entreprenaden. 
 • Beställaren har rätt att genomföra oannonserade kontroller för att säkerställa efterlevnaden.
 • Rättvist byggande skulle även vilja ställa krav på minsta procentandel egna byggjobbare hos entreprenören.

- Målet är att vi ska attrahera de seriösa företagen i byggbranschen för en sund konkurrens på lika villkor. Så länge vi hittar brister på våra byggen fortsätter vi arbetet, avslutar Morgan. 

Rättvist byggande

Rättvist byggandes arbetsmodell

Föreningens arbetsmodell består av fyra steg.

 1. Granskning av bolag
  En analytiker gör en kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer innan arbetet påbörjas. Systemen kan inte göra jobbet utan föreningen har valt att använda duktiga människor.
 2. Uppföljning på arbetsplatsen
  Därefter görs en oannonserad arbetsplatskontroll i form av stickprovskontroll. Många företag som inte var kända i steg 1 upptäcks där.  Ett externt säkerhetsbolag utför kontrollerna. Alla arbetare på byggarbetsplatsen får visa upp IDO6-kort, ID-handling, arbetstillstånd och vilket företag de tillhör. Även skalskydd kontrolleras. Av alla 121 kontroller som Rättvist byggande har genomfört har endast 1 blivit helt godkänd.
 3. Avtal och avvikelsehantering
  När Rättvist byggande hittar avvikelser och brister kontaktar de huvudentreprenören och för en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Föreningen anmäler alltid lagbrott till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.
 4. Kommunikation
  Syftet med det fjärde steget är att få effekt, fungerar lite som skylten som varnar för fartkameror. Genom kommunikationsinsatser som utbildning, påverkan och skyltning på arbetsplatser signalerar Rättvist byggande att Stockholmsbolagen inte tillåter fusk.