Start

Mjölk och mejeri

Upphandlande organisationer kan ställa krav på hållbarhetsaspekter vid upphandling av mjölk och mejeriprodukter. De kan därmed bidra till en mer miljö-och klimatmässigt hållbar produktion med gott djurskydd.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Mjölk och mejeri
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ekologisk vara - tillägg mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin