Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Mjölk och mejeri

I Sverige förbrukades ca 375 kg mjölk och mejeriprodukter per person år 2018. 72 procent av förbrukningen var producerad i Sverige1. Andelen svenska mejeriprodukter av förbrukningen har minskat överlag sedan 19952. Importen sker främst från Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Statistiken över import av mejeriprodukter ska tolkas med försiktighet, eftersom mjölkråvarans ursprungsland kan skilja sig från importlandet. En del av importen till Sverige säljs också vidare till andra länder, vilket innebär att delar av importen inte konsumeras i Sverige3. Den ekologiska andelen av den svenska produktionen var år 2018 nästan 19 procent för konsumtionsmjölk, 12 procent för syrade mejeriprodukter, 6 procent för grädde och 2 procent för ost4.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Responsible use of antibiotics - meatCoreTechnical specificationMilk
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationMjölk
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingreppBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ekologisk vara - tillägg mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
GMO-fritt foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara