Start

Mjölk och mejeri

Miljöpåverkan från produktionen av mjölk och mejeriprodukter skiljer sig åt beroende på typ av produkt samt hur och var produktionen sker. Upphandlande myndigheter som ställer krav på hållbarhetsaspekter i sin upphandling av mjölk och mejeriprodukter kan bidra till en mer miljö-och klimatmässigt hållbar produktion med gott djurskydd. Området omfattar kriterier som bland annat bidrar till miljömålen en giftfri miljö, ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030; mål 2 ingen hunger, mål 3 hälsa och välbefinnande, mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 13 bekämpa klimatförändringen och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.    

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Mjölk och mejeri
Ladda nerBeskrivning
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ekologisk vara - tillägg mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationMjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin