Start

Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölk

Nivå: Basnivå

Friska djur är centralt för bland annat djurvälfärden och livsmedelssäkerheten. Löpande uppföljning av hälsoparametrar möjliggör att avvikelser kan fångas tidigt och på så vis läggs grunden för att förebygga sjukdomar hos djuren. Upphandlande organisationer som ställer krav på hälsoövervakning främjar möjligheterna till förebyggande djurhälsoarbete och friska djur.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11449
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara