Start

Ekologisk vara - tillägg mjölk

Nivå: Avancerad nivå

I ekologisk produktion ska foder till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg mjölk bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, exempelvis längre betesvistelse.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10450:2
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara