Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ekologisk vara - tillägg mjölk

Krav ID
10450:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av mjölkråvara ska komma från ekologisk produktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt följande krav:

  • Samtliga nötkreatur i produktionen ska vistas ute minst 2 månader utöver betesperioden på minst 60 dygn.
  • Djur över 6 månaders ålder ska vistas ute på betesmark minst 12 timmar per dygn under betesperioden, så som den definieras i produktionslandet.
  • Djurhållaren ska arbeta i enlighet med en dokumenterad plan för förebyggande hälsoarbete, inklusive smittskydd, och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande medicinering, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
  • Vid operativa ingrepp ska djuren förutom bedövning ges smärtlindring.

 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts