Start

Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara

Konsumtionsmjölk i Sverige kommer nästan uteslutande från mjölkkor. Den totala förbrukningen av mjölk och mjölkprodukter i Sverige omräknat till mjölkekvivalenter har legat relativt konstant över tid, kring 375 kg per person och år. Konsumtionsmönstren har dock förändrats och idag dricks det mindre konsumtionsmjölk, men äts mer av mjölkprodukter till exempel ost. År 2018 dracks 71 liter mjölk per person i Sverige, vilket är en minskning med 37 procent sedan 2000. Antalet mjölkproducenter har minskat med 42 procent och antalet mjölkkor med 12 procent de senaste 10 åren. Trots detta har den svenska andelen av förbrukningen av konsumtionsmjölk länge varit nästan 100 procent (se källhänvisning i Introduktion nedan).   

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation