Start

Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk

Nivå: Basnivå

Nötkreatur avhornas för att djur inte ska skada varandra eller för att hornen utgör en fara för de som arbetar med djuren. Utan bedövning orsakar operativa ingrepp såsom kastrering, avhorning och bränning av hornanlag nötkreaturen både smärta och stress - oavsett djurens ålder. Upphandlande myndigheter kan genom att ställa krav på bedövning bidra till att operativa ingrepp genomförs med mindre smärta för djuren. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10916:4
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara