Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk

Krav ID
10916:4
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Nötkött och/eller mjölkråvara ska komma från djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp som kastrering, avhorning eller bränning av hornanlag. Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring är inte tillåten.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts