Start

Betesdrift - mjölk

Nivå: Basnivå

Att hålla djur på bete är positivt för djurhälsan och ger djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende1. En väl skött betesdrift är också ett resurssnålt och miljömässigt hållbart sätt att föda upp nötkreatur. Bete kan ske på vall på åker samt på mark som lämpar sig sämre för odling av exempelvis spannmål och baljväxter. Upphandlande organisationer som ställer krav på betesdrift bidrar även till bete som kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10429:1
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara