Start

Mer hållbart producerad palmolja i foder

Nivå: Spjutspetsnivå

Palmolja som produceras i stor skala kan innebära allvarliga risker för människor och miljö, som ökad avskogning och minskad biologisk mångfald. Kravet bidrar till att öka förutsättningarna för omställning till en mer hållbar odling av oljepalm.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11395:1
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara