Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölk

Krav ID
11449
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Mjölkråvara ska komma från mjölkgårdar som löpande dokumenterar viktiga parametrar kopplade till djurens hälsa och genomför förebyggande åtgärder för klövhälsa. Följande hälsoparametrar ska dokumenteras löpande:

  • Antal djur som dör i besättningen, samt anledning till dödsfallen.
  • Antal sjukdomsbehandlade djur, använda preparat och orsaken till behandling.
  • Antal kor och kvigor som semineras och resultatet av kalvning (antal dödfödslar). 

Parametrarna ska kunna följas över tid för att möjliggöra att åtgärder vidtas vid behov.

Följande förebyggande åtgärder ska genomföras: 

  • Klövar ska inspekteras och verkas vid behov
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts