Start

Mjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara

I Sverige konsumeras ca 18 kg ost per person och år.  Marknadsbalansen visar att den inhemska produktionen av ost över tid har minskat medan förbrukningen har ökat.. Den svenska andelen av förbrukningen är idag drygt 40 procent, jämfört med ca 86 procent år 2000, vilket innebär att majoriteten av osten som konsumeras i Sverige produceras i andra länder (se källhänvisning i Introduktion nedan).  

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Mjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation