Start

Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och get

Nivå: Basnivå

Att hålla djur på bete och ge dem möjlighet att vistas utomhus är positivt för djurhälsan och ger djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende. En väl skött betesdrift är också ett resurssnålt och miljömässigt hållbart sätt att föda upp djur eftersom det minskar behovet av annat foder. Bete kan ske på vall på åker samt på mark som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion. Upphandlande myndigheter som ställer krav på betesdrift och/eller utevistelse bidrar även till bete som kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10443:2
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara