Start

Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårkött

Nivå: Avancerad nivå

I ekologisk produktion ska foder till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, exempelvis längre betesvistelse.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10400:2
Grupp:
Lamm- och fårkött