Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårkött

Krav ID
10400:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av lamm och fårkött ska komma från ekologisk produktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt följande krav:

  • Får och lamm ska vara ute dygnet runt under betesperioden, så som den definieras i produktionslandet.
  • Minst 50 procent av det dagliga intaget av foder, räknat som torrsubstans, ska under betesperioden komma från betet.
  • Djurhållaren arbetar i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande behandling med veterinärmedicinska preparat, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
  • Vid operativa ingrepp ska djuren ges bedövning och smärtlindring.

 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts