Start

Lamm- och fårkött

Miljöpåverkan från produktionen av lamm- och fårkött skiljer sig åt beroende på typ av produkt samt hur och var produktionen sker. Upphandlande organisationer som ställer krav på hållbarhetsaspekter i sin upphandling av lamm-eller fårkött kan bidra till en mer miljö-och klimatmässigt hållbar produktion med gott djurskydd. Produktområdet omfattar kriterier som bland annat bidrar till de svenska miljömålen en giftfri miljö, ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan samt de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030; bland andra mål 2 ingen hunger, mål 3 hälsa och välbefinnande, mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 13 bekämpa klimatförändringen och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.   

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Lamm- och fårkött
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårköttAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikation
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikation
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - lamm-och fårköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikation