Start

Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och get

Nivå: Basnivå

Kastrering av bagglamm kan göras bland annat för att förhindra tjuvbetäckningar när lammen blivit könsmogna. Getter kan avhornas exempelvis för att förhindra att de skadar varandra. Utan bedövning orsakar sådana operativa ingrepp både smärta och stress hos djuren, oavsett ålder. Upphandlande organisationer kan genom att ställa krav på bedövning bidra till att operativa ingrepp genomförs med mindre smärta och stress för djuren.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10442:1
Grupp:
Lamm- och fårkött