Startsida

Kött

En minskad köttkonsumtion i västvärlden är ett viktigt bidrag för att nå globala klimatmål och många växtbaserade alternativ finns idag på marknaden. När kött konsumeras finns dock stor möjlighet att välja produkter utefter hållbarhetsaspekter och på så sätt bidra till positiva effekter på exempelvis biologisk mångfald och öppna landskap. Produktionen av kött och andra animaliska livsmedel skiljer sig mycket åt, exempelvis beroende på typ av djurslag, produktionssystem och djurhållning. Vilken miljö- och klimatpåverkan olika köttprodukter har skiljer sig därför också åt. Upphandlande myndigheter som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid upphandling av olika produkter av kött kan därmed bidra till att göra skillnad vad gäller påverkan på klimatet, utsläpp av miljö- och/eller hälsofarliga ämnen, biologisk mångfald, djurhälsa och djurvälfärd.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Kött
Expandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ekologisk vara - tillägg nötköttAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ekologisk vara - tillägg grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårköttAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - lamm-och fårköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin

Ladda ner valda kriterier