Start

Kött

Minskad konsumtion av kött, eller byte till växtbaserad kost, är viktiga steg för att nå globala klimatmål. Kriterierna ger möjlighet att påverka vid upphandling av kött genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter, som krav på hållbart producerat foder, naturbeteskött och djurhälsa och -välfärd.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kött
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ekologisk vara - tillägg nötköttAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ekologisk vara - tillägg grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårköttAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - lamm-och fårköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin