Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Kött

Kött är en källa till många näringsämnen exempelvis B12, järn och protein men är också det livsmedel som påverkar miljön mest. Förbrukningen, det vill säga den mängd kött i slaktvikt som krävs för att tillgodose konsumtionen, har minskat de senaste åren, från 87,8 kg per capita 2016 till 81,9 kg per capita 2019, men då inkluderas även ben och svinn som uppstår i livsmedelskedjan2. Jordbruksverket uppskattar att den verkliga konsumtionen ligger på ungefär hälften av förbrukningen, vilket för 2019 skulle motsvara knappt 41 kg per capita.3 

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationGriskött
Ekologisk vara - tillägg grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - grisköttAvancerad nivåTeknisk specifikationGriskött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGriskött
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Responsible use of antibiotics - meatCoreTechnical specificationLamb
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ekologisk vara - tillägg lamm- och fårköttAvancerad nivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Sojafritt foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - lamm-och fårköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLamm- och fårkött
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationLammkött
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Operativa ingreppBasnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Sojafritt foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Betesdrift på naturbetesmarkBasnivåTeknisk specifikationNaturbete lammkött
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikationNötkött
Ekologisk vara - tillägg nötköttAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationNötkött
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött
Produkter av oljepalm i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationNötkött