Start

Bedövning vid slakt - kött

Nivå: Basnivå

Slaktmetod som inbegriper att djuret är bedövat innan  slakt är mycket viktig ur djurskyddssynpunkt. Grundregeln inom EU är att djur ska  bedövas innan  slakt men medlemsstaterna får medge undantag av religiösa eller kulturella skäl. De flesta medlemsstater medger sådant undantag, men inte exempelvis Sverige, Norge och Danmark

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10763:1
Grupp:
Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Engelska:
Finns inte på engelska